Şev Taşları

Yamaçlı yerlerde toprağın kaymasını önleyen elemanlardır. Çiçeklikli veya düz duvar olarak kullanılmaktadır.