Ahır Izgaraları

Firmamız her türlü şartnameye uygu, kurum ve kuruluşların özel isteklerine uygun şartlarda prefabrik beton elemanlarını üretme kapasite ve esnekliğine sahiptir.